کارگاه توانمند سازی ائمه جماعات پیام نور سراسر کشور 1401
 1. نام(*)
  لطفاً نام را وارد نمایید
 2. نام خانوادگی(*)
  لطفاً فامیلی خود را وارد نمایید
 3. نام پدر(*)
  لطفاً نام پدر را وارد نمایید
 4. کد ملی(*)
  لطفا کد ملی را درست وارد نمایید
 5. تاریخ تولد(*)
  لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید
  تا 4 رقم وارد نماييد، نمونه = 1358
 6. نام استان(*)
  لطفا نام استان خود را وارد نمایید
 7. نام مرکز/ واحد دانشگاهی(*)
  لطفا نام مرکز یاواحد خود را وارد نمایید
 8. موبایل(*)
  ورودی نامعتبر
 9. شماره شبکه ها اجتماعی
  ورودی نامعتبر
  در صورت مغایرت شماره همراه با شماره مجازی(ایتا و سروش)
 10. تلفن ثابت(*)
  ورودی نامعتبر
 11. ایمیل
  ورودی نامعتبر
 12. پایه حوزوی:(*)
  لطفاً پایه حوزه خود را وارد نمایید
 13. مدرک دانشگاهی
  ورودی نامعتبر
 14. رشته تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 15. آیا تا کنون در کارگاه های ارتقاء شرکت نموده اید ؟
  ورودی نامعتبر
 16. امام جماعت فعال هستم و حداقل 3 روز در مرکز و واحد اقامه نماز دارم.(*)
  در صورت عدم تایید این گزینه امکان ثبت نام وجود ندارد.
 17. کد امنیتی(*)
  کد امنیتی
    تغییر کدورودی نامعتبر